U106顾欣怡色易守情难防写真套图35P顾欣怡尤果网

U106顾欣怡色易守情难防写真套图35P顾欣怡尤果网

眉批∶胞破诸书单方最多,然不如此之妙。常服,安魂定魄,补心益气。

或云大热而用姜何也? 空心临卧盐汤、白汤任下,冬月用酒送。

面色痿黄,大便黑,尤宜。小便频数,或如膏者,加五味子、知母、黄柏、玄参。

此方于补肾调经之中,而用引血归经之品,是和血之法,实寓顺气之法也。 气血充足乳汁旺,衰弱乳汁必干枯。

又治先因血崩,久为白带,白滑之物下流不止。候吐痰,觉胸中痰尽,用冷葱汤时呷,饮止为度。

名香遍疮。治脾胃饮食所滞,生痰上攻,气喘不宁,堵塞不通,吐痰不绝,胸膈胀满,气滞不散,风痰壅盛,气促不安,不问一切老少,年深日浅,受此患者,服之即效。

Leave a Reply